Nekrologi

 

Zmarła nasza parafianka:

1. Julia Kubica. Pogrzeb będzie w czwartek 7 grudnia o godz. 14.30.


Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

 

 

"Łza za zmarłymi wyparowuje, kwiat na grobie więdnie, modlitwa natomiast dociera do serca Najwyższego".

Św. Augustyn

 

"Chrześcijanin, który łączy własną śmierć ze śmiercią Jezusa, widzi śmierć jako przyjście do Niego i jako wejście do życia wiecznego".

(KKK 1020)

  

Julia

Kubica

1933-01-30

2017-12-04

Edward

Słowik

1939-09-15

2017-11-23

Dorota

Wilk

1968-02-15

2017-11-18

Kazimierz

Zagórski

1944-01-10

2017-11-14

Lucyna

Czyba

1942-06-01

2017-11-14

Toma

Tomov

1955-08-24

2017-11-04

Eugeniusz

Kózka

1929-01-07

2017-10-20

Maria

Stanecka

1951-01-17

2017-10-19

Helena

Furmańska

1950-04-28

2017-10-19

Ryszard

Zeljaś

1951-04-15

2017-09-25

Genowefa

Lenartowicz

1954-11-07

2017-09-24

Edward

Sala

1954-06-29

2017-09-23

Jarosław

Denys

1971-01-24

2017-09-22

Stanisław

Marchewski

1948-04-25

2017-09-13

Stefan

Mojeszczyk

1931-02-15

2017-09-07

Mieczysław

Makowicz

1954-01-02

2017-09-04

Antoni

Włudyka

1956-04-24

2017-08-27

Otylia

Mojeszczyk

1935-10-12

2017-08-18

Madalena

Rączka

1982-07-29

2017-08-05

Helena

Śpiewak

1945-12-07

2017-08-03

Janina

Tyrna

1938-09-25

2017-08-02

Krystyna

Błędowska

1976-02-22

2017-07-28

Irena

Hawlicka

1946-05-19

2017-07-23

Lesław

Wilczek

1950-11-03

2017-07-21

Józefa

Szczotka

1946-09-29

2017-07-20

Irena

Kurcjus

1940-10-03

2017-07-18

Krzysztof

Kuczera

1962-05-04

2017-07-17

Waldemar

Michałowski

1945-09-16

2017-07-12

Bogusława

Adamczyk

1962-12-13

2017-06-19

Janina

Lisicka

1930-06-12

2017-06-14

Stanisław

Cebulak

1935-05-09

2017-06-08

Bernadetta

Liszewska

1962-05-25

2017-05-29

Janina

Gibalska

1937-07-17

2017-05-27

Michał

Lejkowski

1929-05-15

2017-05-23

Rita

Włodarczyk

2017-05-22

2017-05-22

Marian

Kuś

1949-03-20

2017-05-21

Alojzy

Korzus

1953-05-02

2017-05-15

Elżbieta

Paszek

1953-01-11

2017-05-13

Julian

Śledź

1926-01-09

2017-05-11

Krzysztof

Duda

1958-02-26

2017-05-09

Krystyna

Łysek

1949-02-17

2017-05-09

Marian

Kłóskiewicz

1941-04-16

2017-04-27

Franciszek

Kopaniecki

1934-12-16

2017-04-24

Zofia

Muzyka

1929-01-14

2017-04-24

Edward

Jaroszewski

1931-03-30

2017-04-24

Janina

Zwardoń

1944-01-24

2017-04-16

Henryk

Burjan

1954-02-22

2017-04-11

Maria

Superson

1927-11-27

2017-04-08

Sebastian

Kremer

1981-04-09

2017-04-06

Jan

Kochowski

1933-07-02

2017-04-05

Hildegarda

Litwin

1923-09-17

2017-04-04

Janina

Piczak

1947-08-01

2017-04-03

Urszula

Zielasko

1931-04-16

2017-03-31

Jacek

Kowalski

1959-04-02

2017-03-19

Maria

Rojek

1952-02-01

2017-03-19

Kazimiera

Hałajko

1926-02-04

2017-03-19

Jadwiga

Bodziony

1939-10-01

2017-03-15

Janina

Bebek

1939-05-03

2017-03-11

Bronisław

Sierota

1930-02-20

2017-03-07

Bronisława

Janik

1943-07-14

2017-03-07

Maria

Czuba

1922-08-18

2017-03-02

Janina

Bator

1946-08-11

2017-02-25

Adam

Więzik

1944-12-02

2017-02-23

Edward

Bar

1957-01-26

2017-02-22

Kazimierz

Muzyka

1932-12-08

2017-02-21

Tadeusz

Główczak

1937-10-18

2017-02-21

Wiktoria

Bizoń

1924-02-10

2017-02-14

Wiesława

Bizoń

1949-05-31

2017-02-08

Emilia

Burjan

1931-09-08

2017-02-08

Zdzisław

Błędowski

1945-09-10

2017-02-02

Irena

Jura

1947-09-12

2017-01-25

Marek

Bieżanowski

1952-03-05

2017-01-24

Anna

Pawlus

1932-04-18

2017-01-23

Anna

Strońska

1936-09-19

2017-01-21

Jan

Sznajdrowicz

1946-02-08

2017-01-17

Juliusz

Ożóg

1948-06-05

2017-01-17

Walerian

Juchnik

1928-11-18

2017-01-17

Leon

Męcnarowski

1944-04-09

2017-01-11

Andrzej

Popadyniec

1952-04-22

2017-01-06

Jadwiga

Giźlar

1962-09-01

2017-01-02

Stanisław

Markowski

1946-04-25

0000-00-00

 

MODLITWA ZA NASZYCH ZMARŁYCH PARAFIAN

 

Boże, który zawsze się litujesz i przebaczasz, pokornie Cię błagamy, nie oddawaj w moc nieprzyjaciela i nie zapominaj na wieki duszy Twoich sług i służebnic naszej parafii, którym kazałeś odejść z tego świata, lecz rozkaż Świętym Aniołom wprowadzić ich do niebieskiej ojczyzny, a ponieważ Tobie wierzyli i ufali, niech nie ponoszą kar piekielnych, lecz posiądą szczęście wieczne.


Zmiłuj się, Panie, nad duszami Twoich sług i służebnic, za które się modlimy, pokornie błagając Twego miłosierdzia, aby oczyszczone osiągnęły odpoczynek wieczny.
Przyjmij, Panie, nasze modlitwy za dusze Twoich sług i służebnic; jeżeli pozostała w niej jeszcze zmaza popełnionych na ziemi grzechów, niech ją łaskawie zgładzi Twoje miłosierdzie.

 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


 

LITANIA ZA ZMARŁYCH

 

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.


Święta Maryjo, módl się za nim (nią), (nimi).
Bramo niebieska,
Królowo Wniebowzięta,
Święty Michale,
Święty Janie Chrzcicielu,
Święty Józefie,
Święty N. (patron zmarłego),
Wszyscy Święci i Święte Boże,


Bądź mu (jej, im) miłościw, wybaw go (ją, ich), Panie,
Od zła wszelkiego
Od cierpień w czyśćcu,
Przez Twoje Wcielenie,
Przez Twoje narodzenie,
Przez Twój chrzest i post święty,
Przez Twój krzyż i mękę,
Przez Twoją śmierć i złożenie do grobu,
Przez Twoje zmartwychwstanie,
Przez Twoje cudowne wniebowstąpienie,
Przez zesłanie Ducha Świętego,
Przez Twoje przyjście w chwale,


Prosimy Cię, abyś dal nam pragnienie nieba,wysłuchaj nas Panie
Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia,
Prosimy Cię, abyś naszym dobroczyńcom dał wieczną nagrodę,
Prosimy Cię, abyś wprowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców,
Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen,
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek,
Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

 

Módlmy się:
Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba, daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)