Jubileusz Ks. Prałata Józefa Śliża

Zapamiętaj mnie (90 dni)