Parafialna Rada Duszpasterska

"Znamienną cechą stanu życia laikatu jest specyficzny charakter świecki,
a jego kościelna posługa polega na świadczeniu i przypominaniu na swój sposób kapłanom
znaczenia rzeczywistości ziemskich i doczesnych w zbawczym planie Boga."

 

Christifideles laici, 55

 

 

 

Parafialna Rada Duszpasterska to grupa osób służąca proboszczowi radą we wszystkich sprawach dotyczących parafii - to z jednej strony "głos doradczy", a z drugiej "głos ludu", głos parafian. Zadaniem Rady jest przede wszystkim wspomaganie  duszpasterzy w posłudze na rzecz Kościoła lokalnego. Do jej szczegółowych zadań należą: pobudzanie inicjatywy apostolskiej wśród parafian, koordynacja poczynań, wspomaganie  duchowieństwa w pracy duszpasterskiej i katechetycznej, wyrażanie opinii oraz wysuwanie propozycji dotyczących spraw parafii.

 

W naszej parafii Parafialną Radę stanowi około 27 osób, ale każdy, kto chce przekazać jakieś swoje dobre myśli, rady, pomysły czy chce w jakikolwiek sposób przyjść ze swoją pomocą, aby nasza parafia dynamicznie się rozwijała, aby była wspaniałą wspólnotą wspólnot a zarazem jedną wielką Bożą Rodziną może przyjść na ogłaszane spotkanie Rady Duszpasterskiej.  Swoje spotkania Parafialna Rada Duszpasterska ma kilka razy w ciągu roku i są wcześniej zapowiadane i ogłaszane podczas niedzielnych Mszy św.

 

 

Skład Parafialnej Rady Duszpasterskiej

 

 1. Ks. prob. Matoga Jerzy - przewodniczący Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 2. Ks. Kamiński Marek
 3. Ks. Kuliński Krzysztof
 4. Ks. Mętel Adrian
 5. Czaderna Karol
 6. Ficoń Marta
 7. Gliwicka Ewa
 8. Góra Sławomir
 9. Grochalski Zbigniew
 10. Grzesiowski Dawid
 11. Jagosz Antoni
 12. Janicki Mateusz
 13. Juraszek Michał
 14. Kanafek Agata - sekretarz Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 15. Król Tadeusz
 16. Kubaczka Dawid
 17. Kuś Tomasz - zastępca przewodniczącego Parafialnej Rady Duszpasterskiej
 18. Liszka Andrzej
 19. Małek Janina
 20. Matejko Grzegorz
 21. Michalska Maria
 22. Mikołajczyk Maria
 23. Piwowar Bogumiła
 24. Ryszka Piotr
 25. Suława Alina
 26. Ślusarczyk Czesław
 27. Zmełty Janusz
   

Zapamiętaj mnie (90 dni)