Ministranci i Lektorzy

 

Z reguły, słysząc słowo ministrant, wyobrażamy sobie małego chłopca, ubranego w czerwony strój z białą komżą lub w albę, krążącego wokół ołtarza, dzwoniącego w odpowiednich momentach Mszy Świętej. Tymczasem obok tych najmłodszych są także i starsi młodzieńcy oraz panowie. Są ministrantami, lektorami, kantorami.
 

Ministrante z języka łacińskiego znaczy służyć. Dlatego też ministrant to osoba usługująca kapłanowi podczas Mszy Świętych i nabożeństw. Można więc powiedzieć, że każdy ministrant służy człowiekowi. Jednak nie do końca tak jest, bo posługa ministranta jest przede wszystkim służbą dla samego Boga.

 

Pierwsi ministranci pojawili się wtedy, gdy pojawiło się pierwsze nabożeństwo. W narodzie izraelskim było jedno pokolenie wybrane do służby w świątyni - pokolenie Lewiego. W powstającym Kościele apostołowie potrzebowali kogoś do posługiwania wiernym. Wybrali więc siedmiu pomocników i nazwali ich diakonami, to znaczy sługami. Gdy wspólnoty chrześcijańskie stawały się coraz większe, wszystko, co było do wykonania, dzielono w formie różnych zadań pomiędzy członków danej wspólnoty. Tak powstawała Liturgiczna Służba Ołtarza - Ministranci.

 

Posługa ministranta ma wiele ważnych znaczeń. Przede wszystkim przypomina właściwy szyk człowieka w dziele stworzenia. Służba przypomina, że jest ktoś nieskończenie wielki, któremu nie godzi się nie służyć. Przypomina, że wobec Boga, my ludzie, jesteśmy prochem, powinien więc nas cechować duch pokory, którym naznaczona ma być służba. Jednocześnie służba ministranta jest niesamowitym wyróżnieniem i zaszczytem, bowiem ministrant, choć w uniżeniu, to jednak służy samemu nieskończonemu Bogu, staje się wybranym pomocnikiem Boga. Posługa ministranta to również powołanie przy ołtarzu Chrystusa, nie każdy jest do tej służby wezwany i nie każdy to wezwanie przyjmuje. Przeżywając liturgię sakramentalną jako ministrant, człowiek uczy się przeżywać całe swoje życie jako służbę dla Boga i uświęca siebie; zawsze, niezależnie od miejsca i środowiska, w którym się znajduje, nie przestaje być ministrantem - człowiekiem bliższym Panu Bogu.

 

W naszej parafii służy przy ołtarzu ponad 50 ministrantów. Są wśród nich tacy, którzy czytają w czasie Mszy św. lekcje (lektorzy) oraz śpiewają psalm (kantorzy). Poświęcają swój wolny czas, by służyć na chwałę Bożą. W naszym gronie są uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół średnich oraz studenci. Spotykają się w każdą sobotę podczas tzw. zbiórek ministranckich, które są okazją do tego, by wspólnie porozmawiać, ustalić plan służby i przygotowywać się do lepszego udziału we Mszy świętej i nabożeństwach. Oprócz pełnienia służby grają także w piłkę, jeżdżą na wycieczki rowerowe i wyjeżdżają w góry, by wspólnie spędzić czas na modlitwie, zabawie i wypoczynku.

 

rozdzielnik

 

Wpatrując się w patrona ministrantów św. Tarsycjusza,

wszystkich chętnych chłopców, którzy chcą służyć przy ołtarzu Pana,

zapraszamy na zbiórkę, w każdą sobotę o godz. 8.00.

 

rozdzielnik

 

Dniem szczególnym dla nas jest dzień 21 listopada, ponieważ w tym dniu obchodzimy wspomnienie

św. Tarsycjusza, naszego patrona.

 

Św. Tarsycjusz był młodym Rzymianinem, żył w III w. Często uczestniczył we Mszy świętej i starał się służyć ludziom, szczególnie tym prześladowanym za wiarę. Zawsze chętnie, narażając własne życie, zanosił uwięzionym chrześcijanom Komunię świętą. Podczas jednej z takich wypraw został śmiertelnie pobity przez pogańskich kolegów, ponieważ nie chciał im oddać Najświętszego Sakramentu.

 

W  naszej  ministranckiej  wspólnocie  tradycją  już  jest,  że obchodzimy to święto bardzo uroczyście.

 

rozdzielnik

 

Modlitwa do św. Tarsycjusza

Święty Tarsycjuszu, Patronie i wzorze nasz, Ty niosłeś Jezusa na sercu i w sercu jako największy swój skarb. Cześć i miłość Jezusa promieniowały z Twego oblicza i dla Niego oddałeś radośnie swe młode życie. I my zawsze chcemy nosić Jezusa w swym sercu, chcemy ze skupieniem, z czcią i miłością chodzić wokół Jego ołtarza. Chcemy nieść Jezusa do domu, do szkoły i wszędzie przez dobry przykład. Pomóż nam i spraw, abyśmy całym życiem tylko Jemu służyli i do Niego należeli. Teraz i na wieki. Amen.

 rozdzielnik

 

SŁUŻBA LITURGICZNA

podział na grupy

Lp.

I

II

III

IV

V

VI

1.

Wojciech

Wieja

Daniel

Janik

Mikołaj

Szumiński

Dawid

Kubaczka

Piotr

Kruczek

Szymon

Szklorz

2.

Mateusz

Sala

Wojciech

Grzesiowski

Jarosław  

Światłoch

Jan

Konior

Paweł

Kruczek

Mateusz

Anczakowski

3.

Mateusz

Maciejewski

Piotr   Walicki

Mateusz

Suława

Kamil

Biel

Radosław

Rajda

Cezary

Żywczok

4.

Radosław   Szostak

Michał Mołek

Mateusz

Grochalski

Franciszek

Ślusarczyk

Dawid

Mrożek

Dawid

Brzeźniak

5.

Bartosz   Maciejewski

Marcin

Grzesiowski

Szymon

Juraszek

Krzysztof   Jachnik

Mikołaj   Mojeszczyk

Kamil

Brzeźniak

6.

 

Igor

Grzesiowski

Kamil Stosur

Jan

Kopietz

Krzysztof   Radoń

Seweryn   Segieda

7.

 

Sebastian Gawroński

Jakub Hornik

Maciej   Leszczyński

 

Mateusz   Tyszecki

 

Ministranci starsi:

Michał Bukowiec, Mateusz Janicki, Mikołaj Konior, Albert Pietrzak, Tomasz Ryszka, Grzegorz Szuta, Łukasz Wieja, Mateusz Więcaszek, Szymon Więcaszek, Łukasz Gałuszka, Kamil Gałuszka, Michał Bułka

 

 

SŁUŻBA W NIEDZIELE I ŚWIĘTA

godz.

31 I 2016

7 II 2016

14 II 2016

21 II 2016

28 II 2016

6 III 2016

13 III 2016

20 III 2016

27 III 2016

28 III 2016

3 IV 2016

10 IV 2016

17 IV 2016

24 IV 2016

6:00

VI

V

IV

III

II

I

VI

V

IV

III

II

I

VI

V

7:30

I

VI

V

IV

III

II

I

VI

V

IV

III

II

I

VI

9:00

II

I

VI

V

IV

III

II

I

VI

V

IV

III

II

I

10:30

III

II

I

VI

V

IV

III

II

I

VI

V

IV

III

II

12:00

IV

III

II

I

VI

V

IV

III

II

I

VI

V

IV

III

18:00

V

IV

III

II

I

VI

V

IV

III

II

I

VI

V

IV

 

SŁUŻBA   RANO

Lp.

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Sobota

1.

Wojciech Grzesiowski

Mateusz Sala

Mikołaj Szumiński

Wojciech Wieja

Mateusz Anczakowski

Dawid Kubaczka

2.

Seweryn Segieda

Michał Mołek

Mateusz Grochalski

Jarosław Światłoch

Mateusz Maciejewski

Szymon Szklorz

3.

Krzysztof Jachnik

Marcin Grzesiowski

Mateusz Suława

Kamil Biel

Radosław Rajda

Piotr Kruczek

4.

Dawid Mrożek

Igor Grzesiowski

Piotr Walicki

Kamil Brzeźniak

Mateusz Tyszecki

 Jan Konior

5.

 

Szymon Juraszek

Franciszek Ślusarzczyk

Dawid Brzeźniak

Mateusz Maciejewski

Paweł Kruczek

6.

 

 

Mikołaj Mojeszczyk

Radosław Szostak

 

Cezary Żywczok

7.

 

 

 

Kamil Stosur

 

Jan Kopietz

8.

 

 

 

Jakub Hornik

 

 

 

SŁUŻBA NA MSZY WIECZORNEJ W TYGODNIU

Dzień

  styczeń

luty

marzec

kwiecień

Maj

czerwiec

poniedziałek

III

II

I

VI

V

IV

wtorek

IV

III

II

I

VI

V

środa

V

IV

III

II

I

VI

czwartek

VI

V

IV

III

II

I

piątek

I

VI

V

IV

III

II

sobota

II

I

VI

V

IV

III

 

 

rozdzielnik 

Zapamiętaj mnie (90 dni)