WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ
PARAFII ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
W BIELSKU-BIAŁEJ

 

 

Modlitwa do św. Franciszka:

 

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;

Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; Światło tam, gdzie panuje mrok; Radość tam, gdzie panuje smutek.
Spraw abyśmy mogli, Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć; Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając, otrzymujemy; Wybaczając, zyskujemy przebaczenie, A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.

 

Liturgia


2018-02-18, Niedziela, Rok B, II
Rdz 9, 8-15
Ps 25 (24), 4-5. 6-7bc. 8-9 (R.: por. 10)
1 P 3, 18-22
Mt 4, 4b
Mk 1, 12-15
2018-02-19, Poniedziałek, Rok B, II
Kpł 19, 1-2. 11-18
Ps 19 (18), 8-9. 10 i 15 (R.: por. J 6, 63b)
2 Kor 6, 2b
Mt 25, 31-46
2018-02-20, Wtorek, Rok B, II
Iz 55, 10-11
Ps 34 (33), 4-5. 6-7. 16-17. 18-19 (R.: por. 18)
Mt 4, 4b
Mt 6, 7-15

Aktualności

 

Koncert Kolęd Eleni


LinkiZapamiętaj mnie (90 dni)