Diakoni

  

Ks. diakon Krzysztof Adamski

 

Pochodzi z Kóz. Urodził się 3 czerwca 1992 roku w Bielsku-Białej, gdzie mieszkał do 14 roku życia. Po ukończeniu liceum w Kozach wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Święcenia diakonatu otrzymał 7 maja 2016 roku, z rąk Ks. Bp. Romana Pindla. Jego pasją jest gra na gitarze i chodzenie po górach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)